1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest PoPieczone, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PoPieczone Kinga Piernicka w Wejherowie, przy ul. Stefczyka 45, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882457708, REGON: 385940348 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 1. Jakiego rodzaju dane zbieramy?
 • gdy korzystasz ze sklepu internetowego lub z naszego systemu zamówień, zbieramy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, nr telefonu) oraz dane adresowe;
 • gdy składasz zamówienie w sklepie internetowym, zbieramy również Twój adres IP.
 1. W jaki sposób pobieramy dane?
 • używając danych logowania bądź danych koniecznych do złożenia zamówienia w sklepie internetowym popieczone.pl;
 • używając plików cookie;
 • przez system zamówień na urządzeniach mobilnych;
 • z korespondencji e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania korzystanie z pełnej funkcjonalności strony będzie niemożliwe.

 1. Do czego używamy Twoich danych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówień;
 • obsługi Twojego żądania, zlecenia, wniosku lub zapytania;
 • kontaktu z Tobą;
 • rozpatrzenia Twojej reklamacji;
 • Jeśli udzieliłeś zgody w formularzu internetowym strony popieczone.plna zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez PoPieczone Kinga Piernicka dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej, listownej oraz newslettera.
 • w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie ze sklepu internetowego lub systemu zamówień – korzystania z pełnej funkcjonalności tych systemów – podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze sklepu internetowego lub systemu zamówień lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego
  interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:

 • realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia produktów lub usług;
 • realizacji wybranego przez Ciebie sposobu płatności;
 • przechowywania dokumentacji księgowej.
 1. Jak możesz kontrolować przekazane przez Ciebie dane?
 • masz prawo dostępu do informacji o Tobie, które przechowujemy;
 • na Twoją prośbę dostarczymy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy;
 • masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami kontaktować jak niżej.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

 1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
 • telefonicznie pod numerem telefonu 692-359-060 całodobowo
 • e-mailowo pod adresem kinga@popieczone.pl
 1. Kto może otrzymać Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: księgowo- rachunkowej, płatniczej oraz technicznej (obsługa strony).

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • korzystania ze sklepu internetowego lub systemu zamówień – Twoje dane osobowe oraz dane kontaktowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od momentu ostatniego logowania;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem ze sklepu internetowego popieczone.pllub systemu zamówień lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • spełnienia obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji księgowej).
 • Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez PoPieczone Kinga Piernicka w celach marketingowych będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie masz obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług PoPieczone Kinga Piernicka.